Міграційні питання та відповіді про Україну

Міграційні питання та відповіді про Україну
Зараз ситуація дуже динамічна та швидко змінюється. Інформація відповідає ситуації з боку федерального відомства на момент публікації, але вона може ще змінитися. У разі з’явлення нової інформації цей документ буде оновлено.
Я в’їхав як український громадянин (чи як українська громадянка) з шенгенською візою чи без візи але з біометричним паспортом. Як я можу продовжити своє перебування в Німеччині?
Громадяни України з діючою шенгенською візою, чи з біометричним паспортом можуть перебувати без візи на території Німеччини до 90 днів упродовж 180 днів.
Дозвіл до подальшого перебування на наступні 90 днів згідно з § 40 закону про перебування можна отримати у Управління у справах іноземців (Ausländerbehörde). Як правило, відповідальність несе управління у справах іноземців, в якому особа проживає на територїї Німеччини (Ausländerbehörde). Будь ласка, дізнайтеся більше на веб-сайті відповідного управління іноземців.
Федеральна земля Берлін видала загальне правило для всіх громадян України. Згідно з цим законом для всіх громадян України в яких безвізове перебування закінчується у термін починаючи з 25.02.2022 буде діяти виняткове правило згідно зі ст. 20 параграф 2 SDÜ. Згідно з параграфом 40 закону про перебування (AufenthG) безвізове перебування продовжується автоматично до 31.05.2022. Подальшу інформацію можна отримати на нашому веб-сайті https://www.berlin.de/einwanderung/ueber-uns/aktuelles/artikel.1180210.php
Чи можуть громадяни України їхати з Польщі далі до Німеччини без візи?
З метою короткочасного перебування до 90 днів у продовж 180 днів громадяни України з біометричним паспортом та без візи можуть в'їзжати в Шенгенську зону та пересуватися там без обмежень. До цього належить також подальша подорож з Польщі до Німеччини.
Де можуть громадяни України без біометричного паспорту подати документи на німецьку візу?
Через сучасну ситуацію громадяни України та громадяни третіх країн з постійним місцем проживання в Україні можуть подати документи на візу до Німеччини у німецьких консульських відділах у сусідніх з Україною державах. Такі ж правила діють для громадян України без біометричного паспорту. (див https://kiew.diplo.de/uade/service/05-VisaEinreise)
Чи можуть громадяни України подати заяву на тривалу візу (більш ніж на 90 днів)?
Управління у справах іноземців (Ausländerbehörde)вирішує чи достатні підстави для цього. Будь ласка, зверніться до місцевих органів імміграційної служби.
Чи існують програми прийому для громадян України та/або їхніх дітей?
Наразі розглядаються варіанти програм перебування для цієї групи осіб.
Чи кордони України з ЄС закриті?
Ні, такої інформації наразі немає.

 

 

В настоящее время ситуация очень динамична. Информация соответствует cведениям Федерального ведомства по делам миграции и беженцев на момент публикации, но впоследствии всегда может измениться. FAQ будет корректироваться, если появится новая достоверная информация.
Я въехал/а в страну как гражданин Украины или гражданка Украины с Шенгенской визой или без визы с биометрическим паспортом. Как я могу продлить свое пребывание в Германии?
Граждане Украины могут въезжать в страну по действующей Шенгенской визе или по биометрическому паспорту без визы, с правом краткосрочного пребывания до 90 дней в течение 180 дней.
Разрешение для дальнейшего пребывания на территории Германии, превышающее 90 дней согласно § 40 Распоряжения о пребывании (AufenthV), как правило, можно получить в местных Ведомствах по делам иностранцев. Компентентыми органоми является то Ведомство по делам иностранцев, на подведомственной территории которого данное лицо находится в настоящее время. Более подробную информацию вы можете получить на сайте соответствующего Ведомства по делам иностранцев.
Федеральная земля Берлин издала Общее постановление для всех граждан Украины. Это Общее постановление имеет исключения в соответствии со статьей 20 (2) Шенгенской конвенции для граждан Украины в Берлине. Для категории таких лиц, срок безвизового пребывания которых истекает 25 февраля, будет автоматически продлен до 31 мая 2022 в соответствии со статьей 40 Распоряжения о пребывании.
Дополнительную информацию и текст Постановления опубликован на официальном сайте федеральной земли Берлин. https://www.berlin.de/einwanderung/ueberuns/aktuelles/artikel.1180210.php.
Могут ли граждане Украины ехать из Польши в Германию без визы?
С целью краткосрочного пребывания сроком до 90 дней в течение 180 дней граждане Украины могут свободно въезжать и передвигаться в пределах Шенгенской зоны по биометрическому паспорту без визы. Эти же правила распространяются и на передвижения из Польши в Германию.
Где граждане Украины без биометрического паспорта могут получить визу в Германию?
В связи со сложившейся ситуацией, граждане Украины и граждане третьих стран, проживающие в Украине, в исключительных случаях могут обращаться за визой в Германию также в представительствах за рубежом в соседних с Украиной странах Европейского Союза. То же самое касается граждан Украины, не имеющих биометрического паспорта (см. также: https://kiew.diplo.de/ua-de/service/05-VisaEinreise).
Могут ли граждане Украины подавать заявление на получение разрешения на долгосрочное пребывание (более 90 дней) в Германии без национальной визы?
Компетентными органами по решению этих вопросов являются Ведомства по делам иностранцев. Поэтому обращайтесь, пожалуйста, в Ведомства по делам иностранцев по месту нахождения.
Существуют ли программы приема для граждан Украины и/или их детей?
В настоящее время рассматриваются все варианты, предусмотренные законодательством о пребывании в стране для этой категории лиц с учетом актуального развития событий и различные варианты развития событий.
Закрыты ли границы из Украины в ЕС?
Нет, такой информацией мы не располагаем